Ga naar de inhoud

Onze BOSS app

Altijd en overal op de hoogte zijn van de schoonmaakplanning? Het kan. We hebben een tool ontwikkeld op maat voor onze klanten.

Wat kan u er zoal terugvinden:

Wie er komt poetsen? Welk team zal aanwezig zijn?

Welke toestellen worden gepoetst?

Hoe volgt de leidinggevende van BOSS Cleaning de opdracht op?

Welke werkpunten kwamen uit een audit? 

Hoe zit het met de kiemgetallen van de afgenomen stalen?

Welke laboresultaten zijn ter beschikking? 

 

Login
interface van de BOSS app

Een tweerichtingsverkeer

Daarnaast is de app ook een communicatiekanaal. Heeft u feedback? Stuur ons een bericht of een vraag. U kunt ook een foto in bijlage meesturen. 

Kortom, de BOSS app biedt een inventaris voor alle hygiëne-aspecten van uw productieproces. Geen overbodige luxe bij de algemene opvolging van de hygiëne op de productievloer of bij controles van het voedselagentschap. Alles zit mooi gebundeld in 1 platform. Geen paperassen, geen gedoe. Vertrouw op de BOSS app. 

Elke klant kan gebruik maken van deze innovatieve cloud tool. 

Samenwerken?
omschrijving

Audits

Benieuwd naar de huidige hygiëne op uw productievloer? Terechte vraag. 

U hoeft niet eindeloos heen en weer te mailen om uw resultaten te bemachtigen. Via de BOSS app kunt u snel een overzicht bewaren van alle controle-aspecten. De BOSS app is niet alleen een communicatieplatform en een opvolgtool, maar ook een controlesysteem. Alles in 1. 

Naar de BOSS app

BOSS app

Ons kwaliteitsteam 

Het kwaliteitsteam zal de laboresultaten gebruiken om te beoordelen of het reinigingsproces voldoende effectief is geweest.

Als de resultaten aantonen dat de apparatuur en omgeving schoon zijn en geen microbiologische of chemische verontreinigingen bevatten, kan de productie de hervatten met een verhoogd vertrouwen in de veiligheid en kwaliteit van de producten.

Als er echter nog steeds microbiologische of chemische verontreinigingen worden gedetecteerd, dan zal het kwaliteitsteam de nodige stappen ondernemen om de problemen aan te pakken. Dit kan onder meer het opnieuw uitvoeren van reinigingsprocedures omvatten, of het aanpassen van de reinigingsprocedures om te zorgen voor een effectievere reiniging.

Over het algemeen zijn regelmatige controles van laboresultaten na het reinigen van apparatuur en omgeving van groot belang voor de voedselveiligheid en kwaliteit van producten die in de voedingsbedrijven worden geproduceerd.

Naar de BOSS app

omschrijving

Vraag hier uw code om onze app te testen