Ga naar de inhoud
BOSS Cleaning

Schoonmaak van

  • uw school
  • uw bedrijf
  • uw werkplaats
  • voedingsindustrie
  • uw kantoorruimte
  • uw event
  • uw school
Neem contact op

Onze diensten

ATP-Tester

APT- Tester: Een ATP-tester is een draagbaar apparaat dat de aanwezigheid van ATP kan meten en een indicatie kan geven van de mate van verontreiniging in een monster.

Monsters nemen: Om de gereinigde lokalen te controleren, worden dagelijks monsters genomen met behulp van de ATP-tester. Dit kan worden gedaan door een monsternamestaafje of swab te bevochtigen met een bufferoplossing en vervolgens over oppervlakken in de gereinigde ruimtes te wrijven, zoals deurklinken, lichtschakelaars, aanrechtbladen, of andere potentiële bronnen van besmetting.

Meten van ATP-niveaus: Het monster, dat ATP-moleculen kan bevatten die zijn overgedragen van verontreinigde oppervlakken naar het monsternamestaafje, wordt vervolgens geplaatst in de ATP-tester. De ATP-tester meet de hoeveelheid ATP in het monster en geeft een meting, meestal uitgedrukt in relatieve lichteenheden (RLU), die een indicatie geeft van de mate van verontreiniging. Hogere ATP-niveaus duiden op een grotere besmetting.

Interpretatie van resultaten: De resultaten van de ATP-test worden geïnterpreteerd aan de hand van vastgestelde drempelwaarden of acceptatiecriteria. Deze drempelwaarden kunnen variëren afhankelijk van de branche, de soorten oppervlakken die worden getest en de specifieke hygiënenormen die van toepassing zijn. Over het algemeen geldt dat lagere ATP-niveaus duiden op een betere reiniging en hygiëne, terwijl hogere ATP-niveaus aangeven dat er meer aandacht moet worden besteed aan reiniging en desinfectie.

Opvolging en actie: Op basis van de resultaten van de ATP-test kunnen maatregelen worden genomen om de hygiëne te verbeteren. Dit kan onder meer het aanpassen van reinigingsprocedures, het verhogen van de frequentie van reiniging en desinfectie, of het nemen van andere corrigerende maatregelen om de gereinigde ruimtes hygiënisch te houden. Het is belangrijk om regelmatig monsters te blijven nemen en de ATP-niveaus te blijven monitoren om de effectiviteit van de reinigingsmaatregelen op de lange termijn te evalueren.

Contacteer ons

omschrijving